Marzec 1968antysemickie oblicze komunizmu

Wydarzenia, które miały miejsce w marcu 1968 roku były efektem walk frakcyjnych wewnątrz komunistycznej partii PZPR oraz przejawem antysemickiego oblicza komunizmu. Skutkowały przybierającymi na sile represjami, wzmocnieniem cenzury i inwigilacją. W Polsce nastąpił kryzys, a wraz z nim pierwsze czystki. Symbolem marcowych wydarzeń stał się Dworzec Gdański w Warszawie, skąd wyjeżdżała większość osób pochodzenia żydowskiego.

Masowe protesty w Polsce zapoczątkowała tzw. "Wojna sześciodniowa", która była konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. W czerwcu 1967 roku Izrael pokonał wspierane przez Związek Sowiecki: Egipt, Syrię, Jordanię i Irak. W odpowiedzi Moskwa, upokorzona przebiegiem wojny, nakazała przywódcom krajów komunistycznych zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Warto zaznaczyć, że sympatie większości Polaków były po stronie Izraela. Wielu izraelskich przywódców oraz część kadry oficerskiej służyła podczas II Wojny Światowej w armii gen. Andersa (1942-43).

Izraelscy żołnierze podnoszą flagę Izraela nad Ścianą Płaczu 7 czerwca 1967 r. Zdjęcie wykonane w Jerozolimie obok Wzgórza Świątynnego w dniu odbicia miasta z rąk jordańskich podczas wojny na Bliskim Wschodzie, czerwiec 1967 r.
W związku z zaistniałą sytuacją, w Polsce rozpoczęły się represje w stosunku do Polaków pochodzenia żydowskiego. We władzach PRL wpływowa, antysemicka frakcja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) związana z Mieczysławem Moczarem rozpoczęła antysemicką kampanię propagandową w mediach. I Sekretarz PZPR, Władysław Gomułka, określił osoby pochodzenia żydowskiego mianem „piątej kolumny” czyli dywersantów. Prześladowanie dotknęło także wojsko. W tamtym czasie zwolniono większość oficerów żydowskiego pochodzenia. Akcji patronował ówczesny szef Sztabu Generalnego, gen. Wojciech Jaruzelski, który motywował działania następująco:
Bardzo niebezpieczne dla nas są liczne wewnętrzne i zewnętrzne powiązania syjonistyczne i prosyjonistyczne występujące w postaciach mafijnych i indywidualnych. Milczenie i brak ustosunkowania się wysoko postawionych towarzyszy pochodzenia żydowskiego stanowi pożywkę dla naszych wrogów z zagranicy.
Komunistyczne szykany

wobec osób pochodzenia żydowskiego w 1968r.

Wojciech Jaruzelski. W marcu 1968 roku szef Sztabu Generalnego LWP odpowiedzialny za "czystki" w wojsku.
przyczyniły się do stworzenia krzywdzącego wizerunku Polski jako kraju antysemickiego i ten stan trwa do dziś. Na fali pomarcowej emigracji, Polskę opuściło wiele osób pochodzenia żydowskiego, którzy później podtrzymywali tezę o „polskim antysemityzmie” jako normy dla całego polskiego społeczeństwa, a nie efekt represyjnych działań grupy komunistów. Stąd warto pamiętać, że za wydarzenia Marca'68 i emigrację środowisk żydowskich odpowiadają tylko i wyłącznie komuniści z PZPR, a nie cały naród polski.
Kraków 03.1968

Masówka w Hucie im. Lenina

Wiec organizowany przez komunistów, po marcowych zamieszkach, w celu poparcia prowadzonej przez partię komunistyczną polityki antysyjonistycznej. Uczestnicy wieców zmuszani byli do uczestniczenia w nich pod groźbą wyrzucenia z pracy.
Warszawa 8.03.1968

Wydarzenia marcowe

Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się protestacyjny wiec, na którym zebrało się kilka tysięcy studentów. Po wiecu, na teren Uniwersytetu wdarły się oddziały milicyjne i tzw. aktywu. Zamieszki przeniosły się na ul. Krakowskie Przedmieście. Na zdjęciu: milicja i ORMO atakuje uczestników demonstracji, studentów i przypadkowych przechodniów przed kościołem Świętego Krzyża.
Warszawa 03.1968

Masówka w hucie Warszawa

Wiec organizowany przez komunistów, po marcowych zamieszkach, w celu poparcia prowadzonej przez partię komunistyczną polityki antysyjonistycznej. Uczestnicy wieców zmuszani byli do uczestniczenia w nich pod groźbą wyrzucenia z pracy.
Warszawa 8.03.1968

Wydarzenia marcowe

Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się protestacyjny wiec, na którym zebrało się kilka tysięcy studentów. Po wiecu na teren Uniwersytetu wdarły się oddziały milicyjne i tzw. aktywu. Zamieszki przeniosły się na ul. Krakowskie Przedmieście.
Warszawa 21.03.1968

Wydarzenia marcowe

Dwudniowy strajk okupacyjny na Politechnice Warszawskiej. Na znak poparcia warszawiacy przynosili studentom napoje, żywność, papierosy.
Warszawa 8.03.1968

Atak milicji na tłum gromadzący się po obu stronach Krakowskiego Przedmieścia

Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego gromadzą się tysiące studentów w proteście przeciw zakazowi wystawiania spektaklu "Dziady" oraz relegowaniu z uczelni Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Brutalna akcja MO i ORMO naruszyła eksterytorialność uczelni. Milicja atakowała młodzież i biła demonstrantów metalowymi prętami.
Warszawa 15.03.1968

Wydarzenia marcowe

Dwudniowy strajk ostrzegawczy studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Na zdjęciu: plakaty i hasła na bramie głównej UW przy ul. Krakowskie Przedmieście.
Kraków 20.03.1968

Rynek Główny

Wiec organizowany przez komunistów, po marcowych zamieszkach, w celu poparcia prowadzonej przez partię komunistyczną polityki antysyjonistycznej. Uczestnicy wieców zmuszani byli do uczestniczenia w nich pod groźbą wyrzucenia z pracy.
Kraków 20.03.1968

Nowa Huta. Masówka w Hucie im. Lenina

Po marcowych zamieszkach władze komunistyczne zorganizowały wiece poparcia dla antysyjonistycznej polityki partii komunistycznej. Robotnicy zostali zmuszeni pod groźbą wyrzucenia z pracy do wzięcia udziału w wiecach przeciwko protestom studenckim i tak zwanym „syjonistom”.
Warszawa 19.03.1968

Wiec PZPR w Sali Kongresowej PKiN

Wiec PZPR w Sali Kongresowej PKiN potępiający antysocjalistyczne działania grup studenckich. Na zdjęciu: wystąpienie I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki.